Betalen kinderen hetzelfde tarief?


Kinderen van 10 jaar tot 12 jaar mogen gratis op de scooter. Zijn ze ouder, betalen ze het passagierstarief.
De huur van de auto is steeds per auto berekend, met een maximum van 4 inzittenden, ongeacht hun leeftijd.