Wat doet Wow-routes.com
Leeftijd en rijbewijs voor scooter
Reserveren
Bedrijven en groepen
Kostprijs
Inbegrepen in prijs
Waarborg
Kostprijs bijkomende verzekering
Basisverzekering
Bijkomende verzekeringen
Afwijken van route
Duur route
Stoppen tijdens route
Tanken van voertuig
Meenemen bij huur
Bestuurders
Startplaatsen
Bril dragen
Picknick
Kledij
Helm
Audiogids
Scooter-ervaring
Maximumsnelheid op scooter/e-bike
Risico op zonnebrand
Kinderen
Kindertarief
Slecht weer
Wijzigen van datum
Wijzigen van deelnemers of voertuigen

Ik wil mijn reservatie volledig annuleren, voor een andere reden dan slecht weer. Kan dat?


Tot één maand voor de voorziene datum kan dit zonder meerkost of administratieve kost.


Annuleer je je reservatie binnen de maand voorafgaand aan je geplande Wow-beleving, dan rekenen we een vergoeding aan van 15%. Wanneer je je reservatie binnen de week voorafgaand aan je beleving wil annuleren, bedraagt de annuleringsvergoeding 50%.

Uitzondering: in geval van overmacht (medisch attest, overlijden, ongeval,...) kan je je uitstap verplaatsen naar een andere dag.